PuPi – hanke

Pure Pirkanmaa – Yritykset edellä -kehittämishanke

LUE  hankkeen tapahtumista ja materiaaleista täältä!

Pure Pirkanmaa – Yrityksen edellä -kehittämishankkeen keskeisinä tavoitteina ovat Pirkanmaan matkailuun liittyvien mikroyritysten toiminnan kehittäminen, alueellisen yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen sekä reittien kartoitus. Käytännössä maakunnan matkailulle haetaan yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä kotimaan markkinoilla. Hankkeella pyritään lisäämään kiinnostusta alueen matkailuun, lisäämään palveluiden saatavuutta ja laatua sekä kehittämään yritysten välistä yhteistyötä.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Pirkanmaan maaseutualueilla toimivat matkailu- ja ruokapalveluita tarjoavat tai sellaisiksi aikovat mikroyritykset.

Pure Pirkanmaa – Yrityksen edellä -kehittämishankkeen keskeisinä tavoitteina ovat Pirkanmaan matkailuun liittyvien mikroyritysten toiminnan kehittäminen, alueellisen yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen sekä reittien kartoitus. Käytännössä maakunnan matkailulle haetaan yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä kotimaan markkinoilla. Hankkeella pyritään lisäämään kiinnostusta alueen matkailuun, lisäämään palveluiden saatavuutta ja laatua sekä kehittämään yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen toimenpiteillä

1) Luodaan ja kasvatetaan yrittäjävetoista, maakunnallista yhteistyöverkostoa sekä luodaan maakunnallinen alueorganisaatio ja etsitään sille sopivat toimintamuodot;

2) Kehitetään yrityksiä ja yhteistyötä pitämällä infopäiviä ja työpajoja sekä osallistutaan messuille;

3) Sparrataan yrityksiä yritysryhmähankkeiden muodostamisessa;

4) Luodaan ja otetaan käyttöön kanavia sekä yritysten esille tuomiseksi että yhteistyön rakentamista varten;

5) Kartoitetaan Pirkanmaan alueen luontomatkailureittejä sekä mahdollistetaan niiden näkyvyyttä;

6) Järjestetään vertaisoppimis- ja tutkimusmatkoja sekä ulkomaille että kotimaahan.

 

LUE  hankkeen tapahtumista ja materiaaleista täältä!

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Pirkanmaan maaseutualueilla toimivat matkailu- ja ruokapalveluita tarjoavat tai sellaisiksi aikovat mikroyritykset.

Toteutusaika ja toteuttaja

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018–31.03.2020. Hanke on yhteistyöhanke  Pirkanmaan matkailu ry:n ja Ahlmanin välillä.  Hankkeen hallinointi on Ahlmanin vastuulla.

 

Projektipäällikkö                    

Jani Grönroos

050 3099 693

jani.gronroos@ahlman.fi

 

 

 

 

Rahoitus

Hanke saa 80 % rahoituksen Pirkanmaan ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Postia hankkeelle

PuPi-hanke yhteydenotto