Metsäkansan Ilolassa eläin-, hevos- ja maatila-avusteista green care-toimintaa

Ilolan maatilalla Metsäkansassa Valkeakoskella toteutettiin maatila-avusteinen päivätoimintakokeilu ikäihmisille touko-kesäkuussa 2017. Kolmen kokeilupäivän ohjelma sisälsi eri tavoin hyvinvointia edistäviä toimintoja luontoa ja maatilan ympäristöä hyödyntäen.

Maatila-avusteinen päivätoimintakokeilu ikäihmisille oli osa GreenCareLab-hanketta. Hankkeen tavoitteena on saada yhteiskehittelemällä toimivia palvelukokonaisuuksia mahdollisille uusille yrittäjille. Kokeiluissa testataan luonto-ja eläinlähtöisiä, hyvinvointia edistäviä palveluja eri asiakasryhmille. GreenCareLab-hankkeen toimintaperiaatteeseen kuuluu, että uutta luontolähtöistä yritystoimintaa suunnitteleva henkilö toteuttaa luonto-ja eläinavusteista toimintaa kokeiluympäristössä. Kokeiluympäristönä toimii jo luontolähtöistä toimintaa tarjoava yritys ja kokenut yrittäjä toimii yrittäjyyttä suunnittelevan henkilön mentorina. Ilolan maatila toimi kokeiluympäristönä Valkeakoskella. Asiakkaat ohjautuivat päivätoimintakokeiluun Valkeakosken kaupungin Vanhuspalveluiden kautta.

Kokeilutoiminnalla tuetaan uutta yrittäjyyttä

Kokeiluympäristönä toimiva maatila tai muu yritys saa arvokasta kokemusta siitä, kuinka heidän tarjoama ympäristö sopisi uudenlaiselle toiminnalle. Ennen kaikkea saadaan tärkeää tietoa siitä, kuinka kokeiluun osallistuvat asiakkaat kokevat toiminnan ja minkälaisia kehittämisehdotuksia heillä on kokeilun tuoman kokemuksen kautta. Tärkeää on myös kunnan/kaupungin saama kokemuksellinen tieto GreenCare-palveluista uudenlaisena ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana toimintana.

Päivätoimintakokeiluun Ilolan maatilalla osallistui viisi ikäihmistä Valkeakoskelta. Ohjelmassa pääosassa olivat ulkoilu ja liikunta. Joka päivä käytiin tervehtimässä maatilan eläimiä; lampaita, kanoja, lehmiä, hevosia, minipossua, kaneja, hanhia, kissoja ja koiria. Yhdessä tehtiin saunavihtoja ja kesäkukkakimppuja kotiin vietäväksi. Pihamaalla kuunneltiin gramofonia, grillattiin makkaraa ja herkuteltiin räiskäleillä. Hevosten hoitaminen ja jopa kärrykyyti halukkaille olivat suosittuja ohjelmanumeroita. Sisätiloissa oli mahdollisuus ottaa myös päivänokoset. Erityisesti osallistujat nauttivat kotiruuasta. Päivän nopeaa kulumista ihmeteltiin, kun taksi kuuden yhdessäolotunnin jälkeen tuli hakemaan osallistujia kotimatkalle. Kokeiluun osallistuvilta ikäihmisiltä kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia maatila-avusteisen päivätoiminnan kehittämiseksi.

Maatila antoi toimintaympäristönä paljon mahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä päivätoiminnan toteuttamiselle. Kokemuksia kertyi niin yrittäjyyttä suunnittelevalle kuin Ilolan maatilan yrittäjäperheelle. Toiminnan alussa huolena oli, kuinka apuvälineitä liikkumiseen tarvitsevat ikäihmiset pärjäävät ulkona liikkuessaan maastossa, joka ei ole asfalttia tai sileää hiekkatietä. Tämä oli tärkeää ottaa huomioon myös toimintaa suunniteltaessa. Kokeilun aikana Ilolan maatilalla rakennettiin kulkua helpottavia ramppeja ja kaiteita.

Kokeilutoimintaan sisältyy myös yrittäjyyttä suunnittelevan henkilön ja mentoriyrittäjän sekä julkisen sektorin edustajan palautekeskustelut. Keskustelussa kuullaan kunkin tahon kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Toiminnalle lasketaan myös kustannusarvio, jonka toivotaan helpottavan uuden yrittäjän liiketoiminnan suunnittelua. Hankkeen aikana kirkastetaan myös yksityisen ja julkisen sektorin erilaisia palvelupolkuja. Kokeilu on osallistujille maksuton hankkeen aikana.

Luonto- ja eläinavusteisia palvelukokeiluja toteutetaan GreenCareLab-hankkeessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Kokeilujen pohjalta Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitetään GreenCareLab-toimintamallia, jonka tavoitteena on ensisijaisesti edistää Green Care – palveluja tuottavaa yrittäjyyttä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, kuinka luontolähtöisten ja eläinavusteisten palvelujen tuottamista voidaan edistää kokeilemalla sitä yhteistyössä yrittäjyyttä suunnittelevan henkilön, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa – loppukäyttäjän asiakaskokemusta unohtamatta.

Lisätietoa info@ilolanmaatila.fi tai puh. 0405968027.

Julkaistu 17 marraskuun, 2017